Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
2302/QĐ-BCT13/10/2021Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 của Bộ Công thương v/v Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Công hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lay-xi-a
2669/QĐ-TCHQ15/10/2021Quyết định số 2669/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XK, NK ở biên giới
2381/HQĐNG-HKLC12/10/2021Công văn số 2381/HQĐNG-HKLC ngày 12/10/2021 của Cục Hải quan Đà Nẵng vv Cấp mới và hủy mã địa điểm kiểm tra tại nơi sản xuất
2714/HQNA-NV14/10/2021Công văn số 2714/HQNA ngày của Cục Hải quan Nghệ An vv Cấp mã địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cơ sở sản xuất
724/QĐ-CCXP13/10/2021Quyết định số 724/QĐ-CCXP ngày 13/10/2021 của Tổng cục Hải quan vv cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản
2654/QĐ-TCHQ14/10/2021Quyết định số 2654/QĐ-TCHQ ngày 14/10/2021 của Tổng cục Hải quan vv mở rộng kho ngoại quan
1977/GSQL-TH12/10/2021 Công văn số 1977/GSQL-TH ngày 12/10/2021 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan vv thông báo gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
2559/QĐ-TCHQ12/10/2021Quyết định số 2559/QĐ-TCHQ ngày 12/10/2021 của Tổng cục Hải quan vv công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung tại các cảng chuyên dùng vissai, tỉnh Nghệ An
2656/QĐ-TCHQ14/10/2021Quyết định số 2656/QĐ-TCHQ ngày 14/10/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
4800/TB-TCHQ11/10/2021Thông báo số 4800/TB-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan V/v kết quả xác định trước mã số.
2554/QĐ-TCHQ11/10/2021Quyết định số 2554/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Thương nghiệp Phú Châu, tỉnh An Giang, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
1220/QĐ-ĐT08/10/2021Quyết định số 1220/QĐ-ĐT ngày 08/10/2021 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan Hồ Chí Minh V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Cty TNHH Elkor Vina (HCM)
1215/QĐ-ĐT 04/10/2021Quyết định số 1215/QĐ-ĐT ngày 04/10/2021 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan Hồ Chí Minh V/v chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Cty TNHH Gap International Sourcing.
1214/QĐ-ĐT04/10/2021Quyết định số 1214/QĐ-ĐT ngày 04/10/2021 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan Hồ Chí Minh V/v chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Cty TNHH Montrose Consulting.
1213/QĐ-ĐT04/10/2021Quyết định số 1213/QĐ-ĐT ngày 04/10/2021 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan Hồ Chí Minh V/v chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2556/QĐ-TCHQ11/10/2021Quyết định số 2556/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan v/v ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học ngành Hải quan
2554/QĐ-TCHQ11/10/2021Quyết định số 2554/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Thương nghiệp Phú Châu, tỉnh An Giang, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
2547/QĐ-TCHQ07/10/2021Quyết định số 2547/QĐ-TCHQ ngày 7/10/2021 của Tổng cục Hải quan vv công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giảm sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung
2548/QĐ-TCHQ07/10/2021Quyết định số 2548/QĐ-TCHQ ngày 7/10/2021 của Tổng cục Hải quan vv thu hẹp kho ngoại quan xăng dầu
2537/QĐ-TCHQ06/10/2021Quyết định số 2537/QĐ-TCHQ ngày 6/10/2021 của Tổng cục Hải quan vv cộng nhận kho ngoại quan
2550/QĐ-TCHQ07/10/2021Quyết định số 2550/QĐ-TCHQ ngày 7/10/2021 của Tổng cục Hải quan vv mở rộng kho ngoại quan
2553/QĐ-TCHQ11/10/2021Quyết định số 2553/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chế độ ưu tiên
179/QĐ-HQPM05/10/2021Quyết định số 179/QĐ-HQPM ngày 05/10/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
804/QĐ-HQHN04/10/2021Quyết định số 804/QĐ-HQHN ngày 04/10/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
818/QĐ-HQHN06/10/2021Quyết định số 818/QĐ-HQHN ngày 06/10/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
2504/QĐ-TCHQ04/10/2021Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 04/10/2021 về gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
97/HQCN30/09/2021Quyết định (Từ Quyết định 97 đến Quyết định 117/HQCN) của Chi cục Hải quan Cốc Nam thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn về khoanh tiền thuế nợ đối với Công ty
1932/GSQL05/10/2021Công văn số 1932/GSQL ngày 05/10/2021 về việc thông báo gia hạn mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
2512/QĐ-TCHQ05/10/2021Quyết định số 2512/QĐ-TCHQ ngày 5/10/2021 về việc thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan
4238/TB-TCHQ30/08/2021Thông báo số 4238/TB-TCHQ ngày 30/8/2021 của Tổng cục Hải quan về việc kết quả xác định trước mã số ( từ 4238-4241
2502/QĐ-TCHQ04/10/2021Quyết định số 2502/QĐ-TCHQ ngày 4/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
2501/QĐ-TCHQ04/10/2021Quyết định số 2501/QĐ-TCHQ ngày 4/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan và cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
2499/QĐ-TCHQ04/10/2021Quyết định số 2499/QĐ-TCHQ ngày 4/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
2500/QĐ-TCHQ04/10/2021Quyết định số 2500/QĐ-TCHQ ngày 4/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan và cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
789/QĐ-HQHN 29/09/2021Quyết định số 789/QĐ-HQHN ngày 29/9/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
788/QĐ-HQHN29/09/2021Quyết định số 788/QĐ-HQHN ngày 29/9/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
781/QĐ-HQHN27/09/2021Quyết định số 781/QĐ-HQHN ngày 27/9/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
780/QĐ-HQHN27/09/2021Quyết định số 780/QĐ-HQHN ngày 27/9/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
779/QĐ-HQHN27/09/2021Quyết định số 779/QĐ-HQHN ngày 27/9/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
1579/QĐ-HQKV324/09/2021Quyết định số 1579/QĐ-HQKV3 ngày 24/9/2021 của Chi cục HQCK Cảng Hải Phòng khu vực 3 về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD25/10/202122.655,00 đ
EUR25/10/202126.109,42 đ
JPY25/10/2021195,16 đ
GBP25/10/202130.973,29 đ
CHF25/10/202124.386,62 đ
AUD25/10/202116.861,12 đ
CAD25/10/202118.193,45 đ
SEK25/10/20212.597,65 đ
NOK25/10/20212.685,88 đ
DKK25/10/20213.500,36 đ
RUB25/10/2021320,81 đ
NZD21/10/202116.580,20 đ
HKD25/10/20212.882,65 đ
SGD25/10/202116.694,38 đ
MYR25/10/20215.422,54 đ
THB25/10/2021670,15 đ
IDR21/10/20211,64 đ
KRW25/10/202118,62 đ
INR25/10/2021303,51 đ
TWD21/10/2021829,88 đ
CNY25/10/20213.522,24 đ
KHR21/10/20215,70 đ
LAK21/10/20212,29 đ
MOP21/10/20212.889,76 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Tạp chí điện tử Hải quan Online
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan