Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
2132/TCHQ-GSQL07/05/2021Công văn số 2132/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Tăng cường quản lý khoáng sản xuất khẩu
2056/TCHQ-GSQL30/03/2020Công văn số 2056/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2020 của Tổng cục Hải quan v/v gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
04/TB-KĐHQ; 05/TB-KĐHQ06/05/2021Thông báo số: 04/TB-KĐHQ; 05/TB-KĐHQ ngày 06/5/2021 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
02/TB-KĐHQ; 03/TB-KĐHQ29/04/2021Thông báo số: 02/TB-KĐHQ; 03/TB-KĐHQ ngày 29/4/2021 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
01/TB-KĐHQ27/04/2021Thông báo số 01/TB-KĐHQ ngày 27/4/2021 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
107/TB-KĐ6; 110/TB-KĐ6; 111/TB-KĐ6; 112/TB-KĐ6; 114/TB-KĐ6; 115/TB-KĐ627/04/2021Thông báo số: 107/TB-KĐ6; 110/TB-KĐ6; 111/TB-KĐ6; 112/TB-KĐ6; 114/TB-KĐ6; 115/TB-KĐ6 ngày 27/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
102/TB-KĐ6; 103/TB-KĐ6; 104/TB-KĐ6; 105/TB-KĐ6; 106/TB-KĐ626/04/2021Thông báo số: 102/TB-KĐ6; 103/TB-KĐ6; 104/TB-KĐ6; 105/TB-KĐ6; 106/TB-KĐ6 ngày 26/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
94/TB-KĐ6; 95/TB-KĐ6; 96/TB-KĐ6; 97/TB-KĐ616/04/2021Thông báo số: 94/TB-KĐ6; 95/TB-KĐ6; 96/TB-KĐ6; 97/TB-KĐ6 ngày 16/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
98/TB-KĐ619/04/2021Thông báo số 98/TB-KĐ6 ngày 19/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
93/TB-KĐ6 15/04/2021Thông báo số 93/TB-KĐ6 ngày 15/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
92/TB-KĐ613/04/2021Thông báo số 92/TB-KĐ6 ngày 13/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
65/TB-KĐ514/04/2021Thông báo số 65/TB-KĐ5 ngày 14/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
66/TB-KĐ515/04/2021Thông báo số 66/TB-KĐ5 ngày 15/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
67/TB-KĐ5; 68/TB-KĐ520/04/2021Thông báo số 67/TB-KĐ5; 68/TB-KĐ5 ngày 20/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
69/TB-KĐ5; 70/TB-KĐ523/04/2021Thông báo số 69/TB-KĐ5; 70/TB-KĐ5 ngày 23/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
396/TB-KĐ2; 397/TB-KĐ2; 398/TB-KĐ2; 399/TB-KĐ2; 400/TB-KĐ2; 401/TB-KĐ2; 402/TB-KĐ2; 403/TB-KĐ216/04/2021Thông báo số: 396/TB-KĐ2; 397/TB-KĐ2; 398/TB-KĐ2; 399/TB-KĐ2; 400/TB-KĐ2; 401/TB-KĐ2; 402/TB-KĐ2; 403/TB-KĐ2 ngày 16/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
137/TB-KĐ4; 138/TB-KĐ4; 139/TB-KĐ4;... 151/TB-KĐ416/04/2021Thông báo số: 137/TB-KĐ4; 138/TB-KĐ4; 139/TB-KĐ4;... 151/TB-KĐ4 ngày 26/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
106/TB-KĐ4; 107/TB-KĐ412/04/2021Thông báo số: 106/TB-KĐ4; 107/TB-KĐ4 ngày 12/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
121/TB-KĐ4; 122/TB-KĐ4; 123/TB-KĐ4;... 136/TB-KĐ423/04/2021Thông báo số: 121/TB-KĐ4; 122/TB-KĐ4; 123/TB-KĐ4;... 136/TB-KĐ4 ngày 23/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
116/TB-KĐ422/04/2021Thông báo số 116/TB-KĐ4 ngày 22/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
387/TB-KĐ2; 388/TB-KĐ2; 389/TB-KĐ2; 390/TB-KĐ2; 391/TB-KĐ2; 392/TB-KĐ2; 393/TB-KĐ2; 394/TB-KĐ2; 395/TB-KĐ215/04/2021Thông báo số: 387/TB-KĐ2; 388/TB-KĐ2; 389/TB-KĐ2; 390/TB-KĐ2; 391/TB-KĐ2; 392/TB-KĐ2; 393/TB-KĐ2; 394/TB-KĐ2; 395/TB-KĐ2 ngày 15/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
378/TB-KĐ2; 379/TB-KĐ2; 380/TB-KĐ2; 381/TB-KĐ2; 382/TB-KĐ2; 383/TB-KĐ2; 384/TB-KĐ212/04/2021Thông báo số: 378/TB-KĐ2; 379/TB-KĐ2; 380/TB-KĐ2; 381/TB-KĐ2; 382/TB-KĐ2; 383/TB-KĐ2; 384/TB-KĐ2 ngày 12/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
415/TB-KĐ2; 416/TB-KĐ2; 417/TB-KĐ2; 418/TB-KĐ2; 419/TB-KĐ223/04/2021Thông báo số: 415/TB-KĐ2; 416/TB-KĐ2; 417/TB-KĐ2; 418/TB-KĐ2; 419/TB-KĐ2 ngày 23/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
407/TB-KĐ2; 408/TB-KĐ220/04/2021Thông báo số: 407/TB-KĐ2; 408/TB-KĐ2 ngày 20/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
385/TB-KĐ2; 386/TB-KĐ214/04/2021Thông báo số: 385/TB-KĐ2; 386/TB-KĐ2 ngày 14/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
411/TB-KĐ2; 412/TB-KĐ222/04/2021Thông báo số: 411/TB-KĐ2; 412/TB-KĐ2 ngày 22/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa
593/TB-KĐ3; 594/TB-KĐ3; 595/TB-KĐ3; 596/TB-KĐ3,... 27/04/2021Thông báo số: 593/TB-KĐ3; 594/TB-KĐ3; 595/TB-KĐ3; 596/TB-KĐ3,... ngày 27/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (593-611/TB-KĐ3)
588/TB-KĐ3; 589/TB-KĐ3; 590/TB-KĐ3; 591/TB-KĐ327/04/2021Thông báo số: 588/TB-KĐ3; 589/TB-KĐ3; 590/TB-KĐ3; 591/TB-KĐ3 ngày 27/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (588-591/TB-KĐ3)
578/TB-KĐ3; 579/TB-KĐ3; 580/TB-KĐ326/04/2021Thông báo số 578/TB-KĐ3; 579/TB-KĐ3; 580/TB-KĐ3 ngày 26/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (578-580/TB-KĐ3)
584/TB-KĐ3; 585/TB-KĐ3; 586/TB-KĐ327/04/2021Thông báo số 584/TB-KĐ3; 585/TB-KĐ3; 586/TB-KĐ3 ngày 27/4/2021 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (584-586/TB-KĐ3)
270/HQLS29/04/2021Quyết định số 270/HQLS áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu
1172/QĐ-TCHQ28/04/2021Quyết định số 1172/QĐ-TCHQ ngày 28/4/2021 về gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
1166/QĐ-TCHQ27/04/2021Quyết định số 1166/QĐ-TCHQ ngày 27/4/2021 về gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
1136/QĐ-TCHQ19/04/2021Quyết định số 1136/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2021 về gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
634/QĐ-HQKV327/04/2021Quyết định số 634/QĐ-HQKV3 ngày 27/4/2021 về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài koản của đối tượng bị cưỡng chế tại tổ chức tín dụng
1163/HQHC-TXNK27/04/2021Công văn số 1163/HQHC-TXNK ngày 27/4/2021 về công khai quyết định về việc cưỡng chế thi hảnh quyết định hành chính về quản lý thuế
1164/HQHC-TXNK27/04/2021Công văn số 1164/HQHC-TXNK ngày 27/4/2021 về công khai quyết định khoanh nợ
496/QĐ-HQHN27/04/2021Quyết định số 496/QĐ-HQHN ngày 27/4/2021 về việc giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1891/TCHQ-GSQL22/04/2021Công văn số 1891/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thông báo hợp đồng gia công lại
27/2021/TT-BTC19/04/2021Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD17/05/202122.940,00 đ
EUR17/05/202127.311,80 đ
JPY17/05/2021206,17 đ
GBP17/05/202131.896,98 đ
CHF17/05/202125.007,72 đ
AUD17/05/202117.554,12 đ
CAD17/05/202118.732,06 đ
SEK17/05/20212.685,53 đ
NOK17/05/20212.710,89 đ
DKK17/05/20213.682,37 đ
RUB17/05/2021309,24 đ
NZD13/05/202116.736,73 đ
HKD17/05/20212.922,56 đ
SGD17/05/202117.039,11 đ
MYR17/05/20215.532,84 đ
THB17/05/2021722,86 đ
IDR13/05/20211,63 đ
KRW17/05/202119,62 đ
INR17/05/2021312,55 đ
TWD13/05/2021827,87 đ
CNY17/05/20213.537,38 đ
KHR13/05/20215,71 đ
LAK13/05/20212,47 đ
MOP13/05/20212.893,99 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan