Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: Mạnh Hà / Công ty TNHH Access World Việt Nam
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu
Tiêu đề: Tiêu thụ hàng kém chất lượng tại kho ngoại quan
Câu hỏi: Chúng tôi là công ty hoạt động cho thuê kho ngoại quan. Khách nước ngoài có lô hàng kém chất lượng, yêu cầu chúng tôi hủy bỏ.

Công ty đã nộp công văn thỏa thuận tiêu hủy hàng với chủ hàng tới chi cục quản lý kho ngoại quan. Chi cục hướng dẫn chúng tôi phải mở tờ khai A42 (thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa) và phải đóng thuế nhập khẩu và thuế VAT.

Theo chúng tôi tìm hiểu thì thủ tục tiêu hủy hàng tại kho ngoại quan không cần mở tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng hay chuyển tiêu thụ nội địa.

Nhờ quý tổng cục giải đáp thắc mắc giúp chúng tôi.

Trân thành cám ơn.
Thời gian gửi: 1/09/2021 3:02 PM
Nội dung trả lời
Đơn vị phụ trách: Cục Giám sát quản lý về hải quan
Thời gian trả lời: 13/09/2021
Tệp nội dung trả lời:
Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Khoản 4 Điều 86 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định: “Trong trường hợp muốn tiêu hủy những lô hàng đổ vỡ, hư hỏng, giảm phẩm chất hoặc quá hạn sử dụng phát sinh trong quá trình lưu kho, chủ kho ngoại quan phải có văn bản thỏa thuận với chủ hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng về việc đồng ý tiêu hủy hàng hóa. Văn bản thỏa thuận được gửi cho Cục Hải quan nơi có kho ngoại quan để theo dõi. Chủ hàng hóa hoặc chủ kho ngoại quan phải chịu trách nhiệm thực hiện và thanh toán các khoản chi phí tiêu hủy theo quy định”; trong quá trình thực hiện việc tiêu hủy phải đảm bảo điều kiện bảo vệ môi trường.

Công ty có thể tìm nội dung văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn. 

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết.

Trân trọng./.