Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BÀNH TRÌNH
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách thuế, Xuất khẩu
Tiêu đề: Về việc thuế suất xuất khẩu mặt hàng “lòng heo”
Câu hỏi: Kính gửi Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Công ty chúng tôi có nhu cầu xuất khẩu mặt hàng "lòng heo" sau khi làm sạch và ướp muối bảo quản sang châu Âu.
Tôi chưa tìm được thông tin về thuế GTGT khi xuất khẩu và thuế xuất khẩu và các loại thuế khác liên quan đến việc xuất khẩu của mặt hàng này.
Công ty chúng tôi hy vọng cơ quan có thể giải đáp và trích dẫn thông tư, nghị định liên quan để chúng tôi tham khảo.
Chân thành cảm ơn!
Thời gian gửi: 7/08/2021 7:54 AM
Nội dung trả lời
Đơn vị phụ trách: Cục Thuế Xuất nhập khẩu
Thời gian trả lời: 8/10/2021
Tệp nội dung trả lời:
Nội dung trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Về thuế xuất khẩu: mặt hàng “lòng heo” không thuộc Danh mục mặt hàng chịu thuế xuất khẩu theo quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Do vậy, khi xuất khẩu mặt hàng “lòng heo”, công ty không phải khai báo thuế suất thuế xuất khẩu trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

Về thuế giá trị gia tăng: Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu. Do đó, trường hợp mặt hàng “lòng heo” xuất khẩu sẽ có thuế GTGT là 0%.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt: căn cứ Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 thì mặt hàng “lòng heo” không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Về thuế Bảo vệ môi trường: căn cứ Điều 3 Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 thì mặt hàng “lòng heo” không thuộc đối tượng chịu thuế Bảo vệ môi trường.

Đề nghị Công ty tham khảo để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn. 

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!