Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Tư vấn Hải quan trực tuyến
Đối với các yêu cầu tư vấn liên quan đến vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS, đề nghị đặt câu hỏi tại đây.

Trước khi đặt câu hỏi, vui lòng tra cứu các nội dung tương tự.

Để tra cứu/tìm kiếm các nội dung tương tự, sử dụng chức năng tìm kiếm thông tin tại hộp tìm kiếm phía trên măng-sét hoặc sử dụng chức năng tra cứu nội dung tương tự.

Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Hải quan tư vấn trong thời gian ngắn nhất có thể.

Chú ý: Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các đơn vị Hải quan (nơi làm thủ tục) để được hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn.
Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: CÔNG TY TNHH SANGWOO VIỆT NAM
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế
Tiêu đề: Thủ tục, chính sách thuế cho máy móc, thiết bị của DNCX cho DN nội địa mượn phục vụ HĐGC cho DNCX
Câu hỏi: Công ty chúng tôi là DNCX, gia công xuất khẩu hàng may mặc. Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, chúng tôi thuê DN nội địa gia công một số đơn hàng. Do nhu cầu phát sinh thực tế trong sản xuất, DN nội địa có nhu cầu mượn của DNCX một số máy móc thiết bị để phục vụ cho hợp đồng gia công giữa 2 doanh nghiệp. Chúng tôi có vướng mắc về việc thực hiện thủ tục Hải quan cho máy móc thiết bị cho mượn phục vụ hợp đồng gia công giữa DNCX và DN nội địa như sau:
Tại điểm b khoản 1 điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại điểm 52 điều 1 Thông tư 38/2015/TT-BTC có quy định:
1. Hàng hóa do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại mục 1 và mục 2 Chương III Thông tư này.
Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Khi khai chỉ tiêu thông tin “số quản lý nội bộ doanh nghiệp” trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp nội địa phải khai như sau:#&GCPTQ;
b) DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.
Trường hợp đưa hàng hóa từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hóa thì bên nhận gia công (doanh nghiệp nội địa) phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Chương II Thông tư này
Tuy nhiên, theo Công văn số 475/TCHQ-TXNK ngày 01 tháng 02 năm 2021 do Tổng cục Hải Quan trả lời cho một số DN về việc Khuôn mẫu của DNCX cho DN nội địa thuê mượn có đoạn: “Trường hợp doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp trong nước mượn khuôn để phục vụ sản xuất ra sản phẩm cho chính doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp chế xuất mở tờ khai tạm xuất, doanh nghiệp nội địa mở tờ khai tạm nhập; sau khi kết thúc hợp đồng mượn, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục tái xuất, doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục tái nhập lại số khuôn, mẫu này.”
Như vậy chúng tôi muốn hỏi, trong trường hợp của công ty chúng tôi là DNCX thuê DN nội địa gia công và cho DN Nội địa mượn máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất ra sản phẩm cho chính DNCX thì DN nội địa và DNCX thực hiện thủ tục Hải quan và chính sách thuế cho máy móc thiết bị trong trường hợp này thực hiện như thế nào?
Chúng tôi mong nhận được phản hồi của tổng cục để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp để có thể sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để kịp thời sản xuất.
Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời
Đơn vị phụ trách: Cục Giám sát quản lý về hải quan
Tệp nội dung trả lời:
Vanban_475.PDF    
Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty liên quan tới việc thuê, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

- Căn cứ Điều 41 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định:

“Điều 41. Thuê, mượn, nhập khẩu máy móc thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công

Bên nhận gia công được thuê, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công. Việc thuê, mượn hoặc tặng máy móc, thiết bị phải được thỏa thuận trong hợp đồng gia công”.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên trường hợp hợp đồng gia công có thỏa thuận về việc thuê, mượn máy móc, thiết bị thì bên nhận gia công được nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công đã ký kết.

- Về thủ tục hải quan khi nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) để thực hiện:

“Điều 61. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản phẩm để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài

… 2. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công

Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn để trực tiếp phục vụ hợp đồng gia công thì thực hiện theo loại hình tạm nhập - tái xuất quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP”.

Khi hợp đồng gia công hết hiệu lực hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, bên đặt gia công xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công theo hình thức bán, biếu, tặng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018).

2. Về chính sách thuế:

Đề nghị Công ty tham khảo theo hướng dẫn tại công văn số 475/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2021 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tải Công văn số 475/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v khuôn mẫu của DNCX cho DN nội địa thuê mượn. Tại đây​

Công ty có thể tìm nội dung văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn. 

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết.

Trân trọng./.

Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD18/10/202122.660,00 đ
EUR18/10/202125.985,19 đ
JPY18/10/2021197,84 đ
GBP18/10/202130.623,80 đ
CHF18/10/202124.265,23 đ
AUD18/10/202116.551,10 đ
CAD18/10/202118.024,76 đ
SEK18/10/20212.568,39 đ
NOK18/10/20212.627,82 đ
DKK18/10/20213.483,62 đ
RUB18/10/2021315,50 đ
NZD14/10/202116.101,52 đ
HKD18/10/20212.881,36 đ
SGD18/10/202116.628,68 đ
MYR18/10/20215.431,58 đ
THB18/10/2021673,94 đ
IDR14/10/20211,63 đ
KRW18/10/202118,43 đ
INR18/10/2021301,57 đ
TWD14/10/2021824,10 đ
CNY18/10/20213.505,14 đ
KHR14/10/20215,70 đ
LAK14/10/20212,30 đ
MOP14/10/20212.892,56 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Tạp chí điện tử Hải quan Online
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan