Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp ngành

1/01/2018 3:00 PM
Untitled 1

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP NGÀNH 2015

TT

 

Mã số

 

Tên đề tài

ĐVchủ trì

 

Thời gian TH

Thông tin tóm tắt

1

01-N2015

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan tại cụm cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Lê Văn Thung

3/2015-3/2016

Tải về

2

03-N2015

Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn và đội ngũ Đoàn viên, thanh niên đối với công tác cải cách hiện đại hóa của Ngành Hải quan

Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan

Nguyễn Thị Hoài

3/2015-3/2016

 

3

04-N2015

Nghiên cứu giải pháp triển khai thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực Hải quan

Vụ Pháp chế

Vũ Văn Hải

3/2015-3/2016

Tải về

4

05-N2015

Đánh giá tác động của Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS đến công tác thu thuế của Hải quan

Viện NCHQ

Vũ Hồng Loan

 

3/2015-3/2016

Tải về

5

06-N2015

Cơ sở lý luận và thực tiễn của xã hội hóa đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiệp vụ hải quan

Viện NCHQ

Lê Đức Thọ

3/2015-6/2016

 

6

07-N2015

Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan Hải quan

Viện NCHQ

Nguyễn Anh Tuấn

 

3/2015-6/2016

Tải về

7

08-N2015

Cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất giải pháp kiểm soát chống hàng giả có nguồn gốc nhập khẩu đến năm 2020

Cục Điều tra chống buôn lậu

Nguyễn Văn Thọ

3/2015-6/2016

Tải về​

8

09-N2015

Nâng cao hình ảnh công chức Hải quan đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa tại sân bay quốc tế

Cục Hải quan Hà Nội

Trần Quốc Định

3/2015-3/2016

 

9

10-N2015

Nghiên cứu, xây dựng Khung tiêu chuẩn quản lý rủi ro của Hải quan Việt Nam

Ban QLRR

Hải quan

Quách Đăng Hòa

3/2015-6/2016

 

10

11-N2015

Giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi của ngành Hải quan

Cục CNTT&TKHQ

Phạm Quang Tuyến

3/2015-3/2016

 

11

12-N2015

Nghiên cứu giảm thiểu các rủi ro dẫn đến vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức hải quan khi thi hành công vụ

Thanh tra tổng cục

Trần Quốc Hoàn

3/2015-9/2016

 

12

13-N2015

Hoàn thiện pháp luật thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và cải cách hiện đại hóa hải quan

Cục Thuế XNK

Lỗ Thị Nụ

3/2015-3/2016

 

13

14-N2015

Xây dựng bộ quy trình và triển khai hệ thống giám sát vận hành tại Trung tâm quản lý vận hành hệ thống CNTT nhằm đảm bảo hoạt động của Trung tâm 24/7, an ninh an toàn

Cục CNTT&TKHQ

 

Nguyễn Trần Hiệu

3/2015-3/2016

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP NGÀNH 2016 – 2018

 

TT

 

Mã số

 

Tên đề tài

ĐVchủ trì

 

Thời gian TH

Kinh phí

(trđ)

 

01-N2016

Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đến công tác quản lý thu ngân sách của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Viện Nghiên cứu Hải quan

Nguyễn Hồng Phong

5/2016-5/2017

150

 

02-N2016

Hoàn thiện Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam đến năm 2028

Cục Thuế xuất nhập khẩu

Lỗ Thị Nhụ

5/2016-5/2017

150

 

03-N2016

Nâng cao năng lực quản lý, xác định trị giá hải quan trong điều kiện hiện đại hóa hải quan

Cục Thuế xuất nhập khẩu

Lê Ngọc Đại

5/2016-5/2017

150

 

04-N2016

Nghiên cứu biện pháp quản lý rủi ro đối với hàng hóa thuộc diện chính sách quản lý chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra hải quan

Ban Quản lý rủi ro

Vũ Quốc Bảo

5/2016-5/2017

150

 

05-N2016

Một số giải pháp về công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa tại cảng biển

Cục CNTT&TKHQ

Lê Đức Thành

5/2016-5/2017

150

 

06-N2016

Nghiên cứu một số giải pháp phát hiện dấu vết truy cập trái phép, tấn công sớm vào hệ thống công nghệ thông tin Hải quan

Cục CNTT&TKHQ

Nguyễn Văn Tuyền

5/2016-5/2017

150

 

07-N2016

Ứng dụng công nghệ seal định vị GPS trong công tác quản lý, giám sát hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container

Cục Giám sát quản lý

Nguyễn Nhất Kha

5/2016-5/2017

150

 

08-N2016

Giải pháp nâng cao năng lực giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Phan Minh Lê

5/2016-5/2017

100

 

09-N2016

Kiểm tra sau thông quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu theo quy định của Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cục Hải quan Đồng Nai

Nguyễn Phúc Thọ

5/2016-5/2017

100

 

10-N2016

Nâng cao năng lực kiểm tra sau thông quan về xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu

Cục Kiểm tra sau thông quan

Nguyễn Thị Khánh Huyền

5/2016-5/2017

100

 

11-N2016

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác theo dõi xử lý vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

Vụ Pháp chế

Vũ Anh

5/2016-5/2017

100

 

12-N2016

Tăng cường hiệu quả công tác đầu tư, quản lý và bảo dưỡng, bảo trì máy soi của ngành Hải quan

Vụ Tài vụ quản trị

Ngô Như An

Vũ Minh Hoàng

5/2016-5/2017

100

 

13-N2016

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật - khai thác phương tiện thủy của ngành Hải quan

Vụ Tài vụ quản trị

Hoàng Văn Hiệp

5/2016-5/2017

100

 

14-N2016

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan

Văn phòng Đảng và Đoàn thể

Nguyễn Xuân Phương

5/2016-5/2017

100

 

15-N2016

Một số giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa trong ngành Hải quan

Ban cải cách hiện đại hóa

Lê Như Quỳnh

11/2016-11/2017

150

 

01-N2017

Nghiên cứu và đề xuất mô hình Thư viện Hải quan điện tử trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Viện Nghiên cứu Hải quan

Lê Xuân Huế

Nguyễn Hồng Phong

3/2017-3/2018

200

 

02-N2017

Nghiên cứu và xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiên cứu khoa học của ngành Hải quan

Viện Nghiên cứu Hải quan

Nguyễn Anh Tuấn

3/2017-3/2018

200

 

03-N2017

Xây dựng sổ tay nghiệp vụ về công tác thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Hải quan

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Lê Hồng Tân

3/2017-3/2018

200

 

04-N2017

Nâng cao hiệu quả chống gian lận qua số lượng và chính sách mặt hàng trong khai báo Hải quan

Cục Hải quan Bình Dương

Dương Hồng Hạnh

3/2017-3/2018

200

 

05-N2017

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Hải quan

Cục CNTT & TKHQ

Nguyễn Quang Tiến

3/2017-3/2018

200

 

06-N2017

Nâng cao năng lực đấu tranh chống gian lận về số lượng đối với hàng xuất khẩu tại các Cục Hải quan khu vực Tây Nam Bộ

Cục Hải quan An Giang

Trần Quốc Hoàn

3/2017-3/2018

200

 

07-N2017

Nâng cao hiệu quả hoạt động trao đổi thông tin giữa Hải quan và các Bộ, Ngành trên hệ thống Một cửa quốc gia đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Văn phòng TCHQ

Trần Đức Hùng

 

3/2017-3/2018

200

 

08-N2017

Nâng cao hiệu quả chống gian lận trị giá tính thuế trong công tác kiểm tra sau thông quan

Văn phòng TCHQ

Đàm Mạnh Hiếu

3/2017-3/2018

150

 

09-N2017

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng quản lý tòa nhà thông minh tại trụ sở Tổng cục Hải quan

Văn phòng Tổng cục

Nguyễn Thành Sơn

3/2017-3/2018

150

 

10-N2017

Nghiên cứu giải pháp chống gian lận thương mại qua chuyển phát nhanh

Cục Hải quan TP Hà Nội

Nguyễn Trường Giang

3/2017-3/2018

150

 

11-N2017

Nâng cao hiệu quả dịch vụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa Hải quan Việt Nam đến năm 2020

Ban Cải cách hiện đại hóa

Trần Văn Tráng

3/2017-3/2018

150

 

12-N2017

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý Hải quan trên địa bàn trọng điểm qua cửa khẩu đường bộ, đường sắt

Cục Hải quan Lạng Sơn

Lê Đức Thọ

3/2017-3/2018

150

 

13-N2017

Nghiên cứu tác động của các Hiệp định VJ-FTA, VK-FTA, EV-FTA đến công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành

Cục Giám sát Quản lý

Ngô Minh Hải

 

3/2017-3/2018

150

 

14-N2017

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu

ThS. Lê Đức Thành

Cục CNTT & Thống kê Hải quan

12/2017-10/2018

180

 

15-N2017

Nghiên cứu một số giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống Công nghệ thông tin Hải quan khi triển khai mở rộng dịch vụ cấp độ 4

ThS. Nguyễn Văn Tuyền

ThS. Lương Minh Hải

Cục CNTT & Thống kê Hải quan

12/2017-10/2018

250

 

16-N2017

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng trong ngành Hải quan

CN. Nguyễn Xuân Phương

Văn phòng Đảng và Đoàn thể

12/2017-10/2018

200

 

17-N2017

Hoàn thiện Luật quản lý thuế đáp ứng yêu cầu quản lý của Hải quan trong bối cảnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Ngọc Hưng

Cục Thuế Xuất nhập khẩu

12/2017-10/2018

250

 

18-N2017

Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học đáp ứng tiến trình hiện đại hóa của ngành Hải quan

TS. Nguyễn Hồng Phong

ThS. Ngô Thành Hưng

Viện nghiên cứu Hải quan

12/2017-10/2018

250

 

19-N2017

Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả công cụ kế toán, kiểm toán trong công tác kiểm tra sau thông quan

PGS.TS. Nguyễn T.Thương Huyền

Học viện Tài chính

ThS. Nguyễn Bình Minh

Viện nghiên cứu Hải quan

12/2017-10/2018

250

 

01-N2018

Quản lý doanh nghiệp lợi dụng các hoạt động thành lập mới, thuê làm dịch vụ thủ tục hải quan, giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, tạm dừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh để buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan

TS. Quách Đăng Hòa

Cục Quản lý rủi ro

 

4/2018-4/2019

250

 

02-N2018

Giải pháp tổng thể để nâng cao hiệu quả triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không và giám sát hàng hóa tại các Cảng hàng không quốc tế

ThS. Phạm Duyên Phương

Cục CNTT& Thống kê Hải quan

4/2018-4/2019

200

 

03-N2018

Ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công mức độ 3 để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông

ThS. Nguyễn Trần Hiệu

Văn phòng

4/2018-4/2019

200

 

04-N2018

Nâng cao hiệu quả của công tác trực ban, giám sát trực tuyến trong ngành Hải quan

ThS. Nguyễn Trung Hải

Văn phòng

4/2018-4/2019

200

 

05-N2018

Nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường năng lực kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa của cơ quan Hải quan trong bối cảnh thực hiện các Hiệp định thương mại thế hệ mới

CN. Âu Anh Tuấn

Cục Giám sát quản lý về Hải quan

4/2018-4/2019

200

 

06-N2018

Hoàn thiện thể chế tăng cường năng lực của lực lượng kiểm soát hải quan trong điều kiện hội nhập quốc tế

CN. Nguyễn Khánh Quang

Cục điều tra chống buôn lậu

4/2018-4/2019

150

 

07-N2018

Nghiên cứu, hiện đại hóa hệ thống phòng thí nghiệm hải quan, nâng cao hiệu quả công tác phân tích phân loại, kiểm định và kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan

ThS. Đỗ Văn Quang

Cục Kiểm định Hải quan

4/2018-4/2019

150

 

08-N2018

Nghiên cứu giải pháp ưu đãi và quy trình thủ tục hải quan hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí tại Quảng Ngãi

ThS. Huỳnh Văn Cường

Cục Hải quan Quảng Ngãi

4/2018-4/2019

150

                                                                                                                                                                                          

 

 

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Tạp chí điện tử Hải quan Online
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan