Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (lần 2) theo Công văn số 3466/TCHQ-GSQL.

9/07/2021 2:00 PM

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/02/2020 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính trình Chính phủ “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan” trong tháng 9/2021 để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ) (gọi tắt là Nghị định). Nghị định sửa đổi sẽ kế thừa các nội dung Nghị định số 59/2018/NĐ-CP hiện đang thực hiện ổn định, không có vướng mắc phát sinh; bổ sung các nội dung sửa đổi Nghị định gốc là Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (bao gồm các nội dung cần sửa đổi tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP); bãi bỏ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Ngày 30/10/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6990/TCHQ-GSQL gửi lấy ý kiến Quý đơn vị đối với dự thảo Nghị định. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của Quý đơn vị, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện lại dự thảo Nghị định. Nội dung dự thảo Nghị định hiện nay đã có một số thay đổi so với dự thảo đã gửi lấy ý kiến theo công văn số 6991/TCHQ-GSQL dẫn trên. Do vậy, để tiếp tục hoàn thiện nội dung, đồng thời đảm bảo đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý đơn vị tham gia ý kiến lần 02 đối với dự thảo Nghị định.

Ý kiến tham gia xin tổng hợp và gửi về Tổng cục Hải quan (địa chỉ: số 9 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội trước ngày 18/7/2021, file điện tử (gồm file mềm (.doc) và file scan) gửi về địa chỉ thư điện tử: thuyltt3@customs.gov.vn). Quá thời hạn nêu trên, trường hợp Quý đơn vị chưa có ý kiến tham gia thì được coi là nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi.

Rất mong nhận được ý kiến tham gia của Quý đơn vị./.

(Tài liệu gửi kèm bao gồm các dự thảo: (i) Tờ trình Chính phủ; (ii) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; (iii) Báo cáo rà soát pháp lý, thuyết minh lý do sửa đổi, bổ sung; (iv) Báo cáo đánh giá tác động chính sách. Đầu mối liên hệ: đ/c Lưu Thị Thanh Thủy – Chuyên viên Cục GSQL – Tổng cục Hải quan, điện thoại: (024) 39440833 - 8813, di động: 0978431686)

Tải về nội dung.3466.TCHQ.GSQL.rar3466.TCHQ.GSQL.rar


Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Tạp chí điện tử Hải quan Online
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan