Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 01/ 2021

Thống kê Hải quan  23/02/2021 9:00 AM
Untitled 1

1. Đánh giá chung

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng đầu tiên của năm 2021 đạt 55 tỷ USD, giảm nhẹ 1% so với tháng 12/2020. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 28,55 tỷ USD, tăng 3,2% (tương ứng tăng 893 triệu USD); nhập khẩu đạt 26,46 tỷ USD, giảm 5,2% (tương ứng giảm 1,45 tỷ USD).

So với tháng 01/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước tăng 48,2%; trong đó xuất khẩu tăng 55,1%, tương ứng tăng 10,14 tỷ USD và nhập khẩu tăng 41,3%, tương ứng tăng 7,74 tỷ USD.

Biểu đồ 1: Diễn biến xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại của Việt Nam từ tháng 01/2020 đến tháng 01/2021


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2021 thặng dư 2,09 tỷ USD trong khi cùng kỳ năm trước thâm hụt 0,3 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng đạt 39,16 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 60,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 21,57 tỷ USD, tăng 5,5% so với tháng trước và tăng mạnh 70% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 01/2021 đạt 17,59 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước và tăng mạnh 49,4% so với tháng 01/2020.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 01/2021 có mức thặng dư trị giá 3,98 tỷ USD.

2. Thị trường xuất nhập khẩu

Trong tháng đầu tiên của năm 2021, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 35,54 tỷ USD, tăng 45,3% so với tháng 01/2020, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,6%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ: 11,42 tỷ USD, tăng 58,8%; châu Âu: 6,42 tỷ USD, tăng 48,7%; châu Đại Dương: 1 tỷ USD, tăng 26,4% và châu Phi: 621 triệu USD, tăng 70% so với tháng 01/2020.

Bảng 1: Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn trong tháng 01 năm 2021 và so với tháng 01 năm 2020

 Thị trường

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Trị giá
(Tỷ USD)

 So với năm 2020 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Trị giá
(Tỷ USD)

 So với năm 2020 (%)

 Tỷ trọng (%)

Châu Á

13,60

48,0

47,6

21,94

43,7

82,9

- ASEAN

2,39

33,4

8,4

3,18

52,5

12,0

- Trung Quốc

4,64

71,0

16,2

9,16

64,1

34,6

- Hàn Quốc

1,84

32,2

6,4

4,75

20,4

18,0

- Nhật Bản

1,74

20,0

6,1

1,68

30,1

6,3

Châu Mỹ

9,56

68,7

33,5

1,86

21,8

7,0

- Hoa Kỳ

8,18

70,3

28,7

1,13

12,6

4,3

Châu Âu

4,65

55,1

16,3

1,76

34,1

6,7

- EU(27)

3,63

50,3

12,7

1,34

35,4

5,1

Châu Đại Dương

0,47

34,6

1,7

0,53

19,8

2,0

Châu Phi

0,26

31,9

0,9

0,36

114,9

1,4

Tổng

28,55

55,1

100,0

26,46

41,3

100,0

Nguồn: Tổng cục Hải quan

3. Xuất khẩu hàng hóa

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 01/2021 đạt 28,55 tỷ USD, tăng 3,2% về số tương đối và tăng 893 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng 12/2020. So với tháng trước, các mặt hàng tăng trong tháng là: điện thoại các loại & linh kiện tăng 1,49 tỷ USD, tương ứng tăng 32,4%; giày dép các loại tăng 129 triệu USD, tương ứng tăng 7,4%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 103 triệu USD, tương ứng tăng 3,3%...

So với tháng 01/2020, tổng trị giá xuất khẩu tăng 55,1%, tương ứng tăng 10,14 tỷ USD. Trong đó: điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,4 tỷ USD, tương ứng tăng 125,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 1,77 tỷ USD, tương ứng tăng 119%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,23 tỷ USD, tương ứng tăng 46,2%...

Biểu đồ 2: Trị giá và tỷ trọng xuất khẩu của một số nhóm hàng chính trong tháng 01/2021


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính

Điện thoại các loại và linh kiện: xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 01/2021 đạt trị giá 6,1 tỷ USD, tăng 1,49 tỷ USD so với tháng trước và tăng 3,4 tỷ USD so với tháng 01 năm trước.

Trong đó xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường Trung Quốc giảm 27,8%, với trị giá là 1,48 tỷ USD; ngược lại xuất sang Hoa Kỳ với 1,18 tỷ USD, gấp 2,3 lần  và xuất sang Hồng Kông với 939 triệu USD, gấp hơn 3 lần so với tháng trước.

Biểu đồ 3: Xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại & linh kiện sang một số thị trường chủ lực tháng 12/2020 và tháng 01/2021


Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng đạt 3,89 tỷ USD, giảm 9,6% so với tháng trước và tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2020, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Hoa Kỳ đạt 939 triệu USD, tăng mạnh 59% so với tháng 01 năm trước; sang thị trường Trung Quốc đạt 813 triệu USD, tăng 20,2%; sang thị trường EU (27 nước) đạt 549 triệu USD, tăng mạnh 60,6%; sang Hồng Kông đạt 442 triệu USD, tăng mạnh 141%...

Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng đạt 2,66 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 01/2021, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 1,3 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 50,2% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; tiếp theo là thị trường Nhật Bản đã tiêu thụ 289 triệu USD, giảm nhẹ 0,9%; thị trường EU (27 nước) tiêu thụ 275 triệu USD, tăng 2%...

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 3,26 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng mạnh 119% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chính của nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong tháng 01/2021 gồm: Hoa Kỳ với 1,58 tỷ USD, tăng mạnh 215%; EU (27 nước) đạt trị giá 399 triệu USD, tăng mạnh 91,8%; Hàn Quốc với 214 triệu USD, tăng 58%... so với tháng 01 năm 2020.

4. Nhập khẩu hàng hóa

Nhập khẩu hàng hóa trong tháng là 26,46 tỷ USD, giảm 5,2% về số tương đối, tương ứng giảm 1,45 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Các mặt hàng có trị giá giảm so với tháng trước là: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 734 triệu USD, tương ứng giảm 11,5%; máy móc, thiết  bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 210 triệu USD, tương ứng giảm 5,1%; dầu thô giảm 183 triệu USD, tương ứng giảm 58,3%; linh kiện, phụ tùng ô tô giảm 142 triệu USD, tương ứng giảm 27%...

So với tháng 01/2020, trị giá nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2021 tăng 41,3%, tương ứng tăng 7,74 tỷ USD về số tuyệt đối. Trong đó: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 1,43 tỷ USD, tương ứng tăng 33,7%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 1,15 tỷ USD, tương ứng tăng 101%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 1,11 tỷ USD, tương ứng tăng 39,6%...

Biểu đồ 4: Trị giá và tỷ trọng nhập khẩu của một số nhóm hàng chính trong tháng 01/2021


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá nhập khẩu trong tháng 01/2021 là 5,66 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng trước và tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 01/2021, nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ: Hàn Quốc là: 1,6 tỷ USD, tăng 3%; từ Trung Quốc: 1,55 tỷ USD, tăng mạnh 84,2%; Đài Loan: 768 triệu USD, tăng 79,3%... so với tháng 01/2020.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá nhập khẩu trong tháng đạt 3,91 tỷ USD, giảm 5,1 so với tháng trước và tăng 39,6% so với tháng 01/2020.

Trong tháng 01/2021, nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc là: 2,03 tỷ USD, tăng mạnh 55,2%; từ Hàn Quốc: 596 triệu USD, tăng 9,5%; Nhật Bản: 359 triệu USD, tăng 17,7%... so với tháng 01/2020.

Điện thoại các loại và linh kiện: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 2,29 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước và tăng 101% so với cùng kỳ năm 2020

Trong tháng 01/2021, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với tổng trị giá đạt hơn 2 tỷ USD, chiếm 88% tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này. Trong đó: từ Trung Quốc là 1,07 tỷ USD, tăng mạnh 116% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 946 triệu USD, tăng mạnh 67,7%…

Ô tô nguyên chiếc các loại: Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng là hơn 8,3 nghìn chiếc, tăng mạnh 84,8% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 5,2 nghìn chiếc, tăng 82,7% và ô tô vận tải là 2,2 nghìn chiếc, tăng 50,6%.

Biểu đồ 6: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại theo tháng năm 2020 và tháng 01/2021


 

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Thái Lan với 4,34 nghìn chiếc; từ Trung Quốc với 1,46 nghìn chiếc và từ Inđônêxia với 1,44 nghìn chiếc.

 

TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN

VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 01 NĂM 2021

Stt

Chỉ tiêu

Số sơ bộ

(A)

(B)

(C)

I

Xuất khẩu hàng hoá (XK)

 

1

I.1

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 01/2021 (Triệu USD)

28.546

2

I.2

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 01/2021 so với tháng 12/2020 (%)

3,2

3

I.3

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 01/2021 so với tháng 01/2020 (%)

55,1

II

Nhập khẩu hàng hoá (NK)

 

6

II.1

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 01/2021 (Triệu USD)

26.459

7

II.2

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 01/2021 so với tháng 12/2020 (%)

-5,2

8

II.3

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 01/2021 so với tháng 01/2020 (%)

41,3

III

Tổng kim ngạch XNK hàng hoá (XK+NK)

 

11

III.1

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 01/2021 (Triệu USD)

55.005

12

III.2

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 01/2021 so với tháng 12/2020 (%)

-1,0

13

III.3

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 01/2021 so với tháng 01/2020 (%)

48,2

IV

Cán cân Thương mại hàng hoá (XK-NK)

 

16

IV.1

Cán cân thương mại tháng 01/2021 (Triệu USD)

2.086

                Nguồn: Tổng cục Hải quan

Dự kiến Bài Phân ​tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 02 năm 2021 sẽ được phổ biến từ ngày 11/03/2021.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan