Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông báo chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin và mời tham gia trình bày giải pháp

9/02/2021 2:00 PM

Kính gửi: Các công ty và các hãng tin học.

Ngày 09/6/2020, Tổng cục Hải quan có Công văn số 3766/TCHQ-CNTT gửi quý doanh nghiệp về việc mời quan tâm và báo giá “Thuê dịch vụ hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ ngành Hải quan hướng tới Hải quan số”.

Tiếp theo Công văn số 3766/TCHQ-CNTT nêu trên, để quý doanh nghiệp có thêm thông tin phục vụ việc cung cấp báo giá, ngày 09/10/2020, Tổng cục Hải quan có Công văn số 6552/TCHQ-CNTT gửi đến quý doanh nghiệp các yêu cầu bổ sung, làm rõ nội dung báo giá.

Trên cơ sở báo giá của các doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Kết quả, ngày 26/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương“Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số”. Để các công ty và các hãng tin học quan tâm và có thêm thông tin nhằm tạo thuận lợi trong việc hợp tác với Tổng cục Hải quan trong thực hiện thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông nêu trên, Tổng cục Hải quan cung cấp thêm thông tin như sau:

1.   Nội dung chính của Quyết định số 97/QĐ-BTC về phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

a. Mục tiêu thuê dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin:

Thuê dịch vụ đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới hải quan số và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống. Hệ thống công nghệ thông tin mới phải ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan thông minh; quản lý toàn diện doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ khâu đầu đến khâu cuối; sẵn sàng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, doanh nghiệp và các bên liên quan phục vụ quản lý nhà nước về hải quan.

b. Nội dung và quy mô:

Thuê đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện toàn diện các nghiệp vụ hải quan và bảo đảm an ninh, an toàn của hệ thống, cụ thể gồm:

Thuê dịch vụ các nội dung về phần mềm

-   Thuê dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin với các chức năng phần mềm đáp ứng các yêu cầu thực hiện tất cả các nghiệp vụ hải quan, bao gồm các lĩnh vực: Giám sát quản lý; quản lý thuế xuất nhập khẩu; quản lý rủi ro; kiểm tra sau thông quan; điều tra chống buôn lậu; pháp chế; kiểm định Hải quan; cải cách hải quan; thanh tra, kiểm tra và nghiệp vụ dùng chung.

-   Thuê dịch vụ điều chỉnh và chuyển các chức năng của hệ thống công nghệ thông tin hiện tại lên hệ thống công nghệ thông tin mới.

-   Thuê dịch vụ chuyển dữ liệu của hệ thống công nghệ thông tin hiện tại sang cơ sở dữ liệu mới.

-   Thuê dịch vụ bảo trì (nâng cấp, sửa lỗi, kiểm tra hoạt động, hỗ trợ tách dữ liệu hàng năm).

-   Thuê dịch vụ đào tạo cho người sử dụng hệ thống công nghệ thông tin mới.

-   Thuê dịch vụ hỗ trợ người sử dụng hệ thống phần mềm ứng dụng.

(Bản quyền phần mềm hợp pháp đối với phần mềm: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp để đảm bảo Hệ thống công nghệ thông tinTổng cục Hải quan vận hành ổn định, an ninh, an toàn).

Thuê dịch vụ các nội dung về phần cứng

Thuê hệ thống phần cứng mới đồng bộ với phần mềm ứng dụng, đáp ứng được yêu cầu xử lý của phần mềm ứng dụng trong vòng 05 năm (tính từ thời điểm nhà cung cấp bàn giao dịch vụ vận hành chính thức) và sau thời gian thuê, Tổng cục hải quan được quyền tiếp tục sử dụng toàn bộ hệ thống phần cứng tối thiểu 06 tháng để thực hiện quá trình đầu tư/thuê hệ thống phần cứng mới. Hệ thống phần cứng gồm hệ thống chính triển khai tại DC và hệ thống dự phòng triển khai tại DR. Năng lực xử lý của hệ thống tại DR bằng 50% năng lực xử lý tại DC, năng lực lưu trữ tại DR bằng 100% năng lực tại DC, cụ thể gồm:

-   Thuê dịch vụ hệ thống máy chủ.

-   Thuê dịch vụ hệ thống lưu trữ dữ liệu.

-   Thuê dịch vụ hệ thống sao lưu dữ liệu.

-   Thuê dịch vụ hệ thống cân bằng tải.

-   Thuê dịch vụ hỗ trợ, bảo trì phần cứng.

-   Thuê dịch vụ bản quyền phần mềm hệ thống.

c.  Phạm vi, địa điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

d. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

e.  Dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2027 (bao gồm lập và phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ; tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ; xây dựng, phát triển, hình thành dịch vụ và chạy thử nghiệm hệ thống; chính thức đưa dịch vụ công nghệ thông tin mới vào vận hành; các tiến độ cụ thể sẽ do Tổng cục Hải quan phê duyệt trong Kế hoạch thuê dịch vụ).

2. Về các nội dung liên quan khác

Bên cạnh các nội dung nêu tại chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin của Bộ Tài chính và nội dung đã thông báo tại Công văn số 3766/TCHQ-CNTT ngày 09/6/2020 và Công văn số 6552/TCHQ-CNTT ngày 09/10/2020, Tổng cục Hải quan bổ sung thêm yêu cầu nghiệp vụ chủ yếu phục vụ xây dựng mô hình Hệ thống hải quan thông minh (đính kèm).

3. Nghiên cứu và trình bày giải pháp

Để có cơ sở tìm hiểu, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật phục vụ triển khai việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin, Tổng cục Hải quan trân trọng kính mời các đơn vị quan tâm nghiên cứu kỹ các yêu cầu và trình bày, giới thiệu giải pháp đáp ứng yêu cầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số với thông tin cụ thể như sau:

a.   Thời gian dự kiến các công ty trình bày giải pháp: Từ ngày 01 – 5/03/2021 (trong đó thời gian để mỗi công ty trình bày giải pháp, bao gồm cả demo (nếu có) không quá 1 ngày).

b.  Địa điểm: Phòng 1.20, Trụ sở Tổng cục Hải quan, Số 9, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo việc tổ chức, sắp xếp trình bày của các công ty được chu đáo, Tổng cục Hải quan đề nghị các công ty gửi đăng ký tham gia trình bày giải pháp về Tổng cục Hải quan (qua đầu mối Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan) chậm nhất là ngày 24/2/2021.

Thông tin đăng ký tham gia trình bày giải pháp gồm: Tên công ty, thời gian dự kiến trình bày, đầu mối liên hệ (họ tên, chức vụ, số điện thoại, email), các yêu cầu liên quan khác đến buổi trình bày (nếu có).

Căn cứ đăng ký tham gia trình bày của các công ty, Tổng cục Hải quan sẽ sắp xếp và thông báo thời gian trình bày chính thức qua đầu mối của Quý công ty.

* Đầu mối liên hệ: Ông Cao Huy Tài, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, di động: 0914942128, email: taich@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý đơn vị.

Tải về: Phụ lục 1; Phụ lục 2​.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan