Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Hướng dẫn vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC

MP  15/01/2014 4:00 PM

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

1. Vướng mắc Điều 17, Thông tư số 128/2013/TT-BTC (theo văn bản số 143/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2014)

- Đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu đã thực hiện lấy mẫu và lưu mẫu trước thời điểm Thông tư 128/2013/TT-BTC có hiệu lực: Căn cứ quy định tại Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn tại điểm 1 mục III quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009 và điểm 2 khoản I mục 5 Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2011 của Tổng cục Hải quan, trường hợp khi làm thủ tục  xuất khẩu sản phẩm nếu khi kiểm tra thực tế hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn hàng hóa xuất khẩu không được cấu thành từ nguyên vật liệu nhập khẩu thì thực hiện đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu với sản phẩm xuất khẩu để xác định sự tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.

- Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu kể từ thời điểm Thông tư 128/2013/TT-BTC có hiệu lực: không thực hiện lấy mẫu nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu.

 

2. Vướng mắc Điều 39 Thông tư 128/2013/TT-BTC (theo văn bản số 256/TCHQ-GSQL ngày 09/01/2014)

Về thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu: Theo hướng dẫn tại điểm 26 Công văn số 7700/TCHQ-GSAL ngày 13/12/2013 của Tổng cục Hải quan thì thẩm quyền xem xét, giải quyết chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng NSXXK quy định tại Điều 39 Thông tư 128 là Lãnh đạo Chi cục hải quan.

 

3. Vướng mắc Điều 53 Thông tư 128/2013/TT-BTC (theo văn bản số 256/TCHQ-GSQL ngày 09/01/2014)

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất nhưng tái nhập tại Chi cục Hải quan khác Chi cục hải quan tạm xuất quy định tại điểm c khoản 5 và điểm a khoản 7 Điều 53 được thực hiện như sau: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tờ khai, hoàn thành thủ tục tái nhập và thủ tục thanh khoản tại Chi cục Hải quan tạm xuất. Thủ tục vận  chuyển hàng hóa và bàn giao nhiệm vụ giám sát từ Chi cục hải quan cửa khẩu tạm nhập đến Chi cục hải quan tạm xuất được áp dụng theo hình thức chuyển cửa khẩu.

 

4. Vướng mắc tại khoản 3, Điều 54 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (theo văn bản số 141/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2014)

- Về thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với phương tiện quay vòng (kệ, giá, thùng, lọ...) quy định tại khoản 3, Điều 54, Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì thực hiện theo thỏa thuận của doanh nghiệp với bên đối tác và đăng ký với Hải quan cửa khẩu theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

- Về chính sách thuế: thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 100, Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

 

5. Vướng mắc Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (theo văn bản số 256/TCHQ-GSQL ngày 09/01/2014)

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại: Thực hiện theo khoản 8 Điều 11, Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

 

6. Vướng mắc Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (theo văn bản số 438/TCHQ-GSQL ngày 10/01/2014)

- Về thủ tục hải quan: Đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại đối tác nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ 3, xuất khẩu vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan nơi đã làm thu tục nhập khẩu lô hàng đó hoặc Chi cục hải quan khác phù hợp, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu khác thì được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu đến cửa khẩu xuất; thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

- Về chính sách thuế: Khi thực hiện xử lý các vấn đề liên quan đến hoàn thuế nhập khẩu hoặc không thu thuế xuất khẩu yêu cầu các đơn vị căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 56, khoản 8 Điều 112, Điều 120, khoản 5 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC để thực hiện.

 

 

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Tạp chí điện tử Hải quan Online
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan