Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thay thế dàn nóng cho hệ thống điều hòa chính xác Stulz CSU271A của một số Cục Hải quan quy hoạch trung tâm vùng

13/08/2021 2:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:                                   

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan Số 9, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 024.39440833/ 024.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thay thế dàn nóng cho hệ thống điều hòa chính xác Stulz CSU271A của một số Cục Hải quan quy hoạch trung tâm vùng.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1908/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thay thế dàn nóng cho hệ thống điều hòa chính xác Stulz CSU271A của một số Cục Hải quan quy hoạch trung tâm vùng”.

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 4.988.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thay thế dàn nóng cho hệ thống điều hòa chính xác Stulz CSU271A của một số Cục Hải quan quy hoạch trung tâm vùng

4.987.455.825 đồng

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2021

Hợp đồng trọn gói

150 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Tổng giá gói thầu: 4.987.455.825 đồng