Kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho 03 xe ô tô của Cục Hải quan TP. Cần Thơ

14/07/2021 10:00 AM
Untitled 1

- Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

- Địa chỉ: số 69 Võ Văn Kiệt, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 3841086, 0292 3820500; Fax: 0292 3841118

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho 03 xe ô tô của Cục Hải quan TP. Cần Thơ

Chỉ định thầu rút gọn

39.821.400đồng

38.193.200 đồng

Công ty Bảo Việt Cần Thơ -Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Hợp đồng trọn gói

Quyết định số                                    286/QĐ-HQCT ngày 14/7/2021 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ

10 ngày