Kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua sắm các trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn

14/07/2021 10:00 AM
Untitled 1

- Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

- Địa chỉ: số 69 Võ Văn Kiệt, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 3841086, 0292 3820500; Fax: 0292 3841118

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Mua sắm các trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn

Chỉ định thầu rút gọn

89.989.900 đồng

89.595.000 đồng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ TSC Việt Nam

Hợp đồng trọn gói

Quyết định số                                       285/QĐ-HQCT ngày 14/7/2021 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ

30 ngày