Hội thảo trực tuyến công bố Báo cáo mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu năm 2020

14/07/2021 3:00 PM
 

Hội thảo trực tuyến công bố Báo cáo

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu:

Kết quả khảo sát năm 2020


Thời gian: 9h00 – 11h00, Thứ Năm, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Hội thảo sẽ diễn ra trực tuyến tại:

PHÁT TIẾNG VIỆT: https://youtu.be/FJw4M_eYYjQ

PHÁT TIẾNG ANH: https://www.youtube.com/watch?v=nE7Ucr6YUr0​