Kết quả lựa chọn nhà thầu: Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét- Sửa chữa, bảo trì hệ thống báo cháy tự động và thiết bị PCCC cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ

9/06/2021 4:00 PM
Untitled 1

- Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

- Địa chỉ: số 69 Võ Văn Kiệt, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 3841086, 0292 3820500; Fax: 0292 3841118

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét- Sửa chữa, bảo trì hệ thống báo cháy tự động và thiết bị PCCC cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ

Chỉ định thầu rút gọn

99.905.850 đồng

97.752.600 đồng

Công ty TNHH Tư vấn Xây lắp Đại Gia Phát

Hợp đồng trọn gói

Quyết định số                                    239/QĐ-HQCT ngày 09/6/2021 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ

180 ngày