Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ

9/06/2021 4:00 PM
Untitled 1

1. Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

- Địa chỉ: số 69, Võ Văn Kiệt, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 3841086, 0292 3820500; Fax: 0292 3841118

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

3. Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 236/QĐ-HQCT ngày 09/6/2021 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

5. Giá trị gói thầu: 89.999.965 đồng (Tám mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm sáu mươi lăm đồng).

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

 

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ

89.999.965

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 06/2021

Hợp đồng trọn gói

60 ngày