Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê đơn vị tư vấn cải tạo hệ thống điều hòa chiller Trung tâm dữ liệu

7/06/2021 3:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:                                   

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Trụ sở Tổng cục Hải quan – Số 9 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 024.39440833/ 024.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn cải tạo hệ thống điều hòa chiller Trung tâm dữ liệu.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 62/QĐ-CNTT ngày 07/6/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê đơn vị tư vấn cải tạo hệ thống điều hòa chiller Trung tâm dữ liệu”.

4. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 85.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê đơn vị tư vấn cải tạo hệ thống điều hòa chiller Trung tâm dữ liệu

85.000.000 đồng

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2021

Hợp đồng trọn gói

45 ngày liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng cộng giá gói thầu: 85.000.000 đồng