Kết quả lựa chọn nhà thầu: Thuê kênh truyền trung kế SIP Trunk, đầu số 19009299 và đầu số cố định gọi đi 02462694108 cho dự án Helpdesk năm 2021

28/05/2021 3:00 PM

1. Tên gói thầu: “ Thuê kênh truyền trung kế SIP Trunk, đầu số 19009299 và đầu số cố định gọi đi 02462694108 cho dự án Helpdesk năm 2021”.

2. Giá gói thầu: 78.514.596 VNĐ.

3. Giá trúng thầu: 78.514.596 VNĐ

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Nhà thầu trúng thầu: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói đối với các hạng mục chi phí cố định, theo đơn giá cố định đối với hạng mục đầu số cố định gọi đi.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định)  kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian tính cước được tính từ ngày 01/6/2021.

8. Quyết định phê duyệt: 57/QĐ-CNTT ngày 28/5/2021 của Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê Hải quan.