Thông báo: thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

9/06/2021 3:00 PM

Thực hiện Quyết định số 1727/QĐ-TCHQ ngày 02/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tích hợp cổng/ trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh, thành phố vào Hệ thống cổng thông tin điện tử tập trung của Tổng cục Hải quan.

Hiện nay Trang thông tin điện tử Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã được tích hợp vào Hệ thống cổng thông tin điện tử tập trung của Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum thông báo tên miền truy cập Trang thông tin điện tử theo địa chỉ sau:

https://gialaikontum.customs.gov.vn

Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum thông báo đến Quý cơ quan, sở ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn biết khai thác, truy cập./.

Trân trọng!