Chuyên mục Phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử Hải quan

19/07/2018 10:00 AM

Chuyên mục Phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử Hải quan được liên kết, tích hợp từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ nhằm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các nội dung:

1. Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúngn quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính

2. Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với điều ước quốc tế và Việt Nam ký kết hoặc gia nhập

3. Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân

Để gửi phản ánh, kiến nghị đề nghị người dân, doanh nghiệp bấm vào các mục dưới đây: