Hải quan Quảng Ninh: Thu ngân sách tăng 66% so với cùng kỳ 2013

Xuân Hương   26/04/2014 10:00 AM

Theo số liệu từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 15/4/2014, Cục đã thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 5.591 tỷ đồng, đạt 29,8% kế hoạch Bộ Tài chính giao (18.750 tỷ đồng), đạt 28,8% chỉ tiêu phấn đấu thu do Tổng cục Hải quan giao, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2013.

Riêng trong kỳ tháng 4/2014, Hải quan Quảng Ninh đã thu ngân sách Nhà nước đạt 1.507,2 tỷ đồng. Trong đó, số thu từ thuế VAT là 756 tỷ đồng; thu từ thuế NK: 541 tỷ đồng; thuế XK: 109,6 tỷ đồng; thuế TTĐB: 81,7 tỷ đồng; thuế BVMT: 0,03 tỷ đồng; thuế TVCPG: 16,9 tỷ đồng và thu khách là 1,6 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm tới trung tuần tháng 4/2014, Hải quan Quảng Ninh đã thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 5.591,1 tỷ đồng. Trong đó, số thu từ thuế VAT là 2.330 tỷ đồng; thuế NK là 2.081,6 tỷ đồng; thuế XK: 475,6 tỷ đồng; thuế TTĐB: 664,9 tỷ đồng và thu khác là 38,7 tỷ đồng.

Trong tổng số thu 5.591,1 tỷ đồng do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện, số thu qua khu vực cảng biển chiếm tỷ trọng 96%, trong đó riêng nhóm hàng than XK và xăng dầu NK chiếm tỷ trọng 71%. Tính tới 15/4, thu ngân sách từ nhóm hàng than XK đạt 448 tỷ đồng, chiếm 8% tổng thu. Thu từ xăng dầu NK là 3.555 tỷ đồng, chiếm 64% tổng thu, tăng 66% (tương đương 1.422 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2013.

Ngoài thu từ nhóm mặt hàng xăng dầu NK và than XK, số thu từ nhóm hàng hóa khác của Hải quan Quảng Ninh cũng đạt 1.589 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng thu, tăng 165% (tương đương 991 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2013. Số thu này chủ yếu là từ hàng NK phục vụ các Dự án đầu tư nhiệt điện Mông Dương 1 và 2; từ nguyên liệu sản xuất dầu thực, lúa mỳ, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, ô tô nguyên chiếc và từ hàng hóa khác.