WCO kêu gọi tăng cường thực thi liêm chính hải quan

Khánh Minh   26/04/2014 10:00 AM

Phiên họp lần thứ 13 của Tiểu ban Liêm chính hải quan (ISC) của WCO đã diễn ra trong hai ngày từ 3 đến 4/4/2014 tại Brussels (Bỉ) với sự tham gia của hơn 140 đại biểu đại diện cho các cơ quan Hải quan thành viên và tổ chức quốc tế đối tác của WCO. Mục đích của phiên họp là nhấn mạnh đến chống tham nhũng trong tổ chức hải quan và tăng cường quản lý hải quan. Tổng Thư ký WCO kêu gọi các thành viên quan tâm đến 2 chủ đề trên và nghiêm túc theo đuổi các mục tiêu và chủ đề làm việc “Con người mạnh- Tổ chức mạnh”.

Hiện nay, cộng đồng Hải quan đang nỗ lực triển khai nội dung Hiệp định về tạo thuận lợi cho thương mại. Một trong những nền tảng quan trọng để thực hiện nhiệm vụ này chính là liêm chính hải quan. Trong chương trinh làm việc của ISC lần này, các đại biểu đã tham gia thảo luận bàn tròn về các phương pháp chống tham nhũng, trao đổi kinh nghiệm về chống tham nhũng trong lĩnh vực hải quan của Australia, Brazil Nam Phi.

Trước đo, Cục trưởng Tăng cường Năng lực, ông Erich Kieck đã khái quát về tình hình quản lý rủi ro trong điều hành tổ chức gắn với các chương trình cải cách và hiện đại hóa hải quan. Các đại biểu cũng thảo luận về các sáng kiến khác như: khái niệm rủi ro trong việc chống tham nhũng với kinh nghiệm của Hải quan Đức; và nhóm thảo luận về các chiến lược ngăn chặn gian lận trong đấu thầu với kinh nghiệm của Hải quan Nauy, Chương trình phát triển của Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Ban Thư ký WCO cũng thông tin về những công việc đã thực hiện kể từ phiên họp lần thứ 12 của ISC bao gồm việc xây dựng Tài liệu hướng dẫn về phát triển liêm chính, bản tin liêm chính hải quan số 9 và các báo cáo về thực thi liêm chính của Hải quan Tunisia và Liberia. Đối tác của WCO trong lĩnh vực liêm chính là Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc cũng chia sẻ những kỳ vọng và khuyến nghị đối với cộng đồng hải quan trong lĩnh vực này.

Dự kiến, phiên họp lần thứ 14 của ISC sẽ được tổ chức vào tháng 2/2015.