Hải quan Khánh Hòa đào tạo thực hành VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp

Mai Sương   16/01/2014 5:00 PM

Từ 15 - 17/01/2014, Cục Hải quan Khánh Hòa tổ chức lớp đào tạo thực hành hệ thống VNACCS/VCIS cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn Khánh Hòa và Ninh Thuận. Đây là chương trình đào tạo nhằm đảm bảo điều kiện về nhân lực vận hành chính thức hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS vào tháng 4/2014 của ngành Hải quan.

Nhóm chuyên gia VNACCS/VCIS của Cục Hải quan Khánh Hòa phối hợp với Công ty phát triển công nghệ phần mềm Thái Sơn hướng dẫn cho các doanh nghiệp chi tiết các thao tác thực hành trên hệ thống từ khai báo dữ liệu tờ khai hải quan, gửi thông tin dữ liệu đến cơ quan hải quan, xử lý các khâu nghiệp vụ,… theo hình thức thực hành chạy thử nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp có thể vận hành thành thạo hệ thống.

Với hơn 130 doanh nghiệp đăng ký thủ tục hải quan sẽ chia tổ chức làm ba lớp đào tạo mỗi lớp kéo dài trong 01 ngày, lớp thứ nhất gồm 25 doanh nghiệp có số lượng tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu cao trong năm 2013, lớp thứ hai có 50 doanh nghiệp tham gia và lớp thứ ba là tất cả các doanh nghiệp còn lại.

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, Cục Hải quan Khánh Hòa sẽ phối hợp với Trường Hải quan Việt Nam tổ chức đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp đủ điều kiện.

Trong tháng 10/2013, Cục Hải quan Khánh Hòa đã tổ chức lớp đào tạo tổng quan về hệ thống VNACCCS/VCIS thu hút sự tham dự đông đảo và ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp./.