Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số liệu định kỳ (Từ năm 2009 - đến nay)
Tên báo cáo: Trạng thái thông tin:
Tháng: (MM-yyyy) ex.: 5-2013 Thời gian công bố:
Tổng số: 1,584 << Trang đầu    < Trang trước  Trang:   Trang sau >    Trang cuối >>
Nội dungThángSơ bộĐiều chỉnhChính thức
Hàng hóa tái xuất khẩu năm 202003-202225/03/202222/04/2022
Xuất khẩu nhóm, mặt hàng chủ yếu chia theo phương thức vận tải quý 4/202102-202216/02/202222/04/2022
Nhập khẩu nhóm, mặt hàng chủ yếu chia theo phương thức vận tải quý 4/202102-202216/02/202222/04/2022
Hàng hóa tái xuất khẩu quý 4/202101-202220/01/202222/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/202112-202113/01/202222/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/202112-202113/01/202222/04/2022
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 12/202112-202113/01/202222/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/202112-202113/01/202222/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/202112-202113/01/202222/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/202112-202113/01/202222/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/202112-202113/01/202222/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/12/2021 đến hết ngày 31/12/202112-202113/01/202222/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 31/12/202112-202113/01/202222/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 15/12/202112-202120/12/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 15/12/202112-202120/12/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/202111-202114/12/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/202111-202114/12/202122/04/2022
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 11/202111-202114/12/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/202111-202114/12/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/202111-202114/12/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/202111-202114/12/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/202111-202114/12/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/11/2021 đến hết ngày 30/11/202111-202114/12/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 30/11/202111-202114/12/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 15/11/202111-202118/11/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 15/11/202111-202118/11/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/202110-202110/11/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/202110-202110/11/202122/04/2022
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 10/202110-202110/11/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/202110-202110/11/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/202110-202110/11/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/202110-202110/11/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/202110-202110/11/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 30/10/202110-202110/11/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 30/10/202110-202110/11/202122/04/2022
Hàng hóa tái xuất khẩu quý 3/202110-202125/10/202122/04/2022
Nhập khẩu nhóm, mặt hàng chủ yếu chia theo phương thức vận tải quý 2/202110-202125/10/202122/04/2022
Xuất khẩu nhóm, mặt hàng chủ yếu chia theo phương thức vận tải quý 3/202110-202125/10/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 15/10/202110-202120/10/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 15/10/202110-202120/10/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/202109-202112/10/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/202109-202112/10/202122/04/2022
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 09/202109-202112/10/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/202109-202112/10/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/202109-202112/10/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/202109-202112/10/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/202109-202112/10/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2021 đến hết ngày 30/09/202109-202112/10/202122/04/2022
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 30/09/202109-202112/10/202122/04/2022
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2021 đến hết ngày 15/09/202109-202120/09/202122/04/2022
Ghi chú: click vào các liên kết tại Sơ bộ, Điều chỉnh, Chính thức để download các báo cáo thống kê tương ứng.
Liên kết
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan