Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Công văn số 640/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thay đổi tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm
Số hiệu: 640/LĐTBXH-TCCB
Trích yếu nội dung: Công văn số 640/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thay đổi tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Lê Văn Chương
Ngày ban hành: 04/03/2013
Ngày hiệu lực: 04/03/2013
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV64013LDTBXH.doc    

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/LĐTBXH-TCCB
V/v thay đổi tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 19/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang,  trong đó tại khoản 1, Điều 1 quy định "1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 7 như sau: "Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này)". Quy định này được áp dụng để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2012 và hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2013.

Căn cứ quy định trên, Bộ đề nghị các đơn vị rà soát lại số công chức, viên chức của đơn vị đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và đảm bảo trong phạm vi không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị tính đến 31/12/2012 (bao gồm cả số công chức, viên chức đã được Bộ phê duyệt và quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012).

Hồ sơ đề nghị Hội đồng lương của Bộ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012 (bổ sung) gồm:

- Văn bản đề nghị của đơn vị kèm theo danh sách công chức, viên chức trích ngang (mẫu số 1, Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008);

- Các quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền;

- Quyết định thành lập Hội đồng lương (Vụ, Thanh tra và Văn phòng Bộ không phải thành lập Hội đồng);

- Biên bản họp Hội đồng (có ý kiến và chữ ký của các thành viên Hội đồng);

- Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cá nhân được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn;

Bộ thông báo để các đơn vị thực hiện và gửi hồ sơ đề nghị về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/3/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 

Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD16/01/201722.530,00 đ
EUR16/01/201723.903,33 đ
JPY16/01/2017196,92 đ
GBP16/01/201727.574,89 đ
CHF16/01/201722.232,03 đ
AUD16/01/201716.825,36 đ
CAD16/01/201717.122,58 đ
SEK16/01/20172.486,03 đ
NOK16/01/20172.613,97 đ
DKK16/01/20173.181,68 đ
RUB16/01/2017345,10 đ
NZD12/01/201715.516,20 đ
HKD16/01/20172.889,02 đ
SGD16/01/201715.751,71 đ
MYR16/01/20175.028,13 đ
THB16/01/2017625,85 đ
KRW09/01/201718,49 đ
INR16/01/2017330,91 đ
CNY12/01/20173.201,70 đ
KHR12/01/20175,49 đ
LAK12/01/20172,71 đ
MOP12/01/20172.778,04 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Thông báo kết quả phân loại hàng hóa
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8623)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan